زبان خود را انتخاب کنید

دوشنبه 7 خرداد 1403
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق

(حسابداران رسمی)

logo3

    مشخصات و سـوابق حرفه ای شرکـا و مديران حسابـدار رسمی شاغل در مـؤسسه: 

 

     مشخصات              
          سمت ها
                سوابق کاری
            سوابق حرفه ای
         اطلاعات تماس

   منصور اعــظم نیا

 شریک
 مدیر ارشد 
 رییس هیئت مدیره
مدیرارشدسابق سازمان حسابرسی                 
46سال سابقه در:
موسسات حسابرسی
موسسه حسابرسی KPMG
سازمان حسابرسی
 حسابدار رسمی
حسابدار خبره
کارشناس رسمی دادگستری
عضو هیأت علمی دانشگاه
عضو انجمن حسابرسان داخلی 

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   جمشید دانش
شریک
 مدیر ارشد 
 عضو هیئت مدیره
مدیر ارشد سابق سازمان حسابرسی
40 سال سابقه در:
موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی
سازمان حسابرسی

حسابدار رسمی
 عضو انجمن حسابداران خبره
 عضو انجمن حسابداری ایران
 کارشناس رسمی دادگستری
 عضو انجمن حسابرسان داخلی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

  مصطفی اعلایی

 

شریک
 مدیر فنی
 عضو هیئت مدیره
مدیر  حسابرسی
32 سال سابقه در:
سازمان حسابرسی وموسسات حسابرسی
حسابدار رسمی
  عضو انجمن حسابداری ایران
 کارشناس رسمی دادگستری
 عضو انجمن حسابرسان داخلی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 منصور یزدانیان
 شریک
 مدیر فنی 
 مدیر عامل وعضوهیئت مدیره
 
سرپرست سابق حسابرسی سازمان حسابرسی
27 سال سابقه در:
موسسات حسابرسی و
سازمان حسابرسی
 حسابدار رسمی
 عضو انجمن حسابداران خبره
 عضو انجمن حسابداری ایران
 عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 کارشناس رسمی دادگستری
 عضو هیأت علمی دانشگاه
 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  محــمد زمـانی
 شریک
 مدیر فنی 
 عضوهیئت مدیره
مدیر حسابرسی
24 سال سابقه در:
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
سازمان حسابرسی

 حسابدار رسمی
 عضو انجمن حسابداری ایران
 حسابدارخبره
 کارشناس رسمی قوه قضائیه
 عضو انجمن حسابرسان داخلی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

  علیرضا مستغاثی 


مدیر ارشد 
 مدیر بررسی های حرفه ای
و کارشناسی مالی

مدیر حسابرسی
41 سال سابقه در:
موسسات حسابرسی و

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 

حسابدار رسمی
 حسابدار خبره
 کارشناس رسمی دادگستری
 عضو هیأت علمی دانشگاه
 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 حمید رضا قهرایی
 
 

 مدیر فنی 
مدیر آموزش، تحقیقات و توسعه
مدیر فنی سابق سازمان حسابرسی.
35 سال سابقه در:
موسسه حسابرسی وینی ماری
سازمان حسابرسی
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
حسابدار رسمی
 حسابدار خبره
عضو انجمن حسابداری ایران
 عضوانجمن حسابداران حرفه ای کانادا (CPA)
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 علیرضا افــراز 

 
مدیر کنترل کیفیت،
حسابرسی ویژه
 
 مدیر حسابرسی
12 سال سابقه در :
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
 
 
حسابدار رسمی
عضو انجمن حسابداران خبره
کارشناس رسمی دادگستری
عضو انجمن مدیران مالی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 محمد محمدی
 
مدیر کنترل کیفیت،
حسابرسی عملیاتی
 
مدیر حسابرسی
11 سال سابقه در :
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
حسابدار رسمی
عضو انجمن حسابداران خبره
عضو انجمن حسابرسان داخلی
کارشناس رسمی دادگستری
 
 
 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مهدی مولایی نژاد

 

 مدیر فنی
 
 مدیر حسابرسی
9 سال سابقه در :
موسسات  حسابرسی

 حسابدار رسمی

عضو انجمن حسابداران خبره
عضو انجمن حسابرسان داخلی
 
 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سعید خواجه وند

 

مدیر فنی

مدیر حسابرسی
9 سال سابقه در :
موسسات حسابرسی 

حسابدار رسمی
عضو انجمن حسابداران خبره
عضو انجمن حسابرسان داخلی
 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

فرزاد مسائلی

 

مدیر فنی

مدیر حسابرسی
12 سال سابقه در :
موسسات حسابرسی
حسابدار رسمی
عضو انجمن حسابداران خبره
عضو انجمن حسابرسان داخلی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید